piątek, 24 sierpnia 2007

Konkurs o książkę "Gniazdo" (24 - 26 sierpnia 2016)

Regulamin Konkursu z książką "Gniazdo".


1.Organizatorem Konkursu jest funpage strony Wyliczanka.eu należący do Marcina Wilka, kontakt bezpośredni: marcyn.wilk@gmail.com (Organizator).
2.Współorganizatorem i fundatorem Nagród – 3 książek "Gniazdo" Cynthii D'Aprix Sweeney – jest Wydawnictwo Znak, ul Kościuszki 37, 30-105 Kraków.
3.W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fp Wyliczanka.eu napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe (Uczestnik), które brzmi „Gdybyś dostał/dostała 500 000 $ na co byś je wydał/wydała?”.
4.Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym  
5.Konkurs potrwa od 24 sierpnia 2016 roku do 26 sierpnia 2016 roku do godz. 18.
6.Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie przez Organizatora najciekawszych trzech odpowiedzi.
7.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 29 sierpnia 2016 roku.
8.Organizator poinformuje Laureatów/tki o wygranej na stronie fb Wyliczanka.eu. Ogłosi też tam, w jaki sposób należy się następnie komunikować z Organizatorem Konkursu celem odebrania Nagrody.
9.Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
10. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak imię i nazwisko przez Organizatora konkursu na stronie   https://www.facebook.com/wyliczanka.eu.
11.Prawo do informowania o przebiegu konkursu – a zwłaszcza ogłoszenie nazwisk laureatów oraz ich wypowiedzi konkursowych – zachowuje również Współorganizator konkursu.
12. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Współorganizatora.
13. Wysyłki nagrody dokona Współorganizator konkursu. Wysyłka możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna) i zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych Współorganizatorowi przez Organizatora.
14.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
15.Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.


24 sierpnia 2016, Kraków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz