sobota, 22 września 2007

Konkurs z Maszyną do Pisania/Agorą (22 - 26 września 2016)

Regulamin konkursu o książkę "Sługi Boże".

1.Organizatorem Konkursu jest funpage strony Wyliczanka.eu należący do Marcina Wilka, kontakt bezpośredni: marcyn.wilk@gmail.com (Organizator).
2.Współorganizatorem i fundatorem Nagród – 2 książek "Sługi Boże" – jest Maszyna do Pisania, ul Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń (Współorganizator).
3.W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fp Wyliczanka.eu napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe (Uczestnik), które brzmi „Dlaczego jesień jest dobrą porą na czytanie?”.
4.Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.  
5.Konkurs potrwa od 22 września 2016 roku do 26 września 2016 roku do godz. 19.
6.Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie przez Organizatora najciekawszych dwóch odpowiedzi.
7.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 30 września 2016 roku.
8.Organizator poinformuje Laureatów/tki o wygranej na stronie fb Wyliczanka.eu. Ogłosi też tam, w jaki sposób należy się następnie komunikować z Organizatorem Konkursu celem odebrania Nagrody.
9.Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
10. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak imię i nazwisko przez Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/wyliczanka.eu.
11.Prawo do informowania o przebiegu konkursu – a zwłaszcza ogłoszenie nazwisk laureatów oraz ich wypowiedzi konkursowych – zachowuje również Współorganizator konkursu.
12. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Współorganizatora.
13. Wysyłki nagrody dokona Wydawnictwo AGORA S.A., wydawca książki. Wysyłka możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna) i zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych Współorganizatorowi przez Organizatora.
14.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
15.Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.


22 września 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz