sobota, 6 października 2007

Konkurs z Marginesami (22 - 26 września 2016)

Regulamin konkursu o książkę Barbary Gawryluk "Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia".1.Organizatorem Konkursu jest funpage strony Wyliczanka.eu należący do Marcina Wilka, kontakt bezpośredni: marcyn.wilk@gmail.com (Organizator).
2.Współorganizatorem i fundatorem Nagród – 3 książek Barbary Gawryluk "Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia" – jest Wydawnictwo Marginesy, ul. Forteczna 1a, 01-540 Warszawa (Współorganizator).
3.W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fp Wyliczanka.eu napiszą odpowiedź na pytanie konkursowe (Uczestnik), które brzmi „Która książka najmocniej kojarzy Ci się z dzieciństwem? Dlaczego?”.
4.Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym.  
5.Konkurs potrwa od 6 października 2016 roku do 10 października 2016 roku do godz. 19.
6.Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie przez Organizatora najciekawszych trzech odpowiedzi.
7.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 15 października 2016 roku.
8.Organizator poinformuje Laureatów/tki o wygranej na stronie fb Wyliczanka.eu. Ogłosi też tam, w jaki sposób należy się następnie komunikować z Organizatorem Konkursu celem odebrania Nagrody.
9.Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
10. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak imię i nazwisko przez Organizatora konkursu na stronie https://www.facebook.com/wyliczanka.eu.
11.Prawo do informowania o przebiegu konkursu – a zwłaszcza ogłoszenie nazwisk laureatów oraz ich wypowiedzi konkursowych – zachowuje również Współorganizator konkursu.
12. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Współorganizatora.
13. Wysyłki nagrody dokona Wydawnictwo Marginesy, wydawca książki. Wysyłka możliwa jest jedynie na terytorium Polski (wysyłka jest bezpłatna) i zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 20 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych Współorganizatorowi przez Organizatora.
14.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
15.Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.


6 października 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz