czwartek, 8 lutego 2007

Konkurs o przewodnik po Księgarniach Kameralnych

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody - egzemplarza przewodnika po Księgarniach Kameralnych - jest Wyliczanka.eu należąca do Marcina Wilka, kontakt bezpośredni: marcyn.wilk@gmail.com (Organizator).
2. Współorganizatorem Konkursu jest Księgarnia DeRevolutionibus, ul. Bracka 14, Kraków (Współorganizator).
3. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie oznaczonym na fp Wyliczanka.eu zamieszczą selfie lub inne zdjęcie, którego elementem będzie Księgarnia DeRevolutionibus (Uczestnik).
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe - w postaci zdjęcia - należy umieszczać w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Konkurs potrwa od 8 lutego 2018 roku do 11 lutego 2018 roku do godz. 20.
6. Wyłonienie Laureatki lub Laureata odbędzie poprzez wybranie przez Organizatora i Współorganizatora najciekawszej odpowiedzi.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 15 lutego 2018 roku.
8. Organizator poinformuje Laureatki/a o wygranej na stronie fb Wyliczanka.eu. Ogłosi też tam, w jaki sposób należy się następnie komunikować z Organizatorem Konkursu celem odebrania Nagrody.
9. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.
10. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak imię i nazwisko przez Organizatora konkursu na stronie   https://www.facebook.com/wyliczanka.eu.
11. Prawo do informowania o przebiegu konkursu – a zwłaszcza ogłoszenie nazwisk laureatów oraz ich wypowiedzi konkursowych – zachowuje również Współorganizator konkursu.
12. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Współorganizatora.
13. Odbiór Nagrody możliwy będzie bezpośrednio tylko w Księgarni DeRevolutionibus. 
14. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.
15. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.


8 lutego 2018

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz