wtorek, 6 lutego 2007

Konkurs ("Szklany klosz", Sylvia Plath)

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wyliczanka.eu należąca do Marcina Wilka, kontakt bezpośredni: marcyn.wilk@gmail.com (Organizator).

2. Współorganizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród - egzemplarzy książek "Szklany klosz" Sylvii Plath jest Wydawnictwo Marginesy, ul. Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa (Współorganizator).

3. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie (Uczestnik), które w terminie oznaczonym na fp Wyliczanka.eu odpowiedzą, pod konkursowym postem, w jednym zdaniu, dlaczego warto wznawiać "Szklany klosz".

4. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy umieszczać w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Konkurs potrwa od 6 lutego 2019 roku do 11 lutego 2019 roku do godz. 23.59.

6. Wyłonienie Laureatki lub Laureata odbędzie poprzez wybranie przez Organizatora i Współorganizatora najciekawszej odpowiedzi/najciekawszych odpowiedzi.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w kolejnych dniach po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 15 lutego 2019 roku.

8. Organizator poinformuje Laureatki/a o wygranej poprzez prywatny kontakt via fb Wyliczanka.eu. Poinformuje też tam, w jaki sposób należy się następnie komunikować z Organizatorem Konkursu celem otrzymania Nagrody.

9. Prawo do informowania o przebiegu konkursu zachowuje również Współorganizator konkursu.

10. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. W przeciwnym przypadku nagroda przechodzi na własność Współorganizatora.

11. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizycznie zamieszkałe w Polsce.

12. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Współorganizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Uczestnikom.
Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

6 lutego 2019

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz