poniedziałek, 18 maja 2009

W labiryncie myśli

Prof. Tadeusz Gadacz wedle niektórych źródeł jest spod znaku Wagi. I za to ma metafizycznego plusa u autora tego bloga. Ale to tylko anegdota. Bo poważniejszy, solidniejszy i mocniejszy powód do Spotkania z prof. Gadaczem to "Historia filozofii XX wieku".

(c) dakine kane / Foter / CC BY

Pierwszy z zaplanowanych kilku (na pewno sześciu w pierwszym cyklu) tomów monumentalnego projektu napisania historii filozofii XX wieku. Prof. Gadacz nie dość, że sam przeczytał wszystkich opisywanych, nauczył się oryginalnych języków, to w dodatku prześledził korespondencje, notatki i inne marginalne teksty dotąd przez poważnych badaczy raczej ignorowane.

Dzięki temu wszystkiemu w pierwszym wydanym niedawno tomie dowiadujemy się na przykład, że choć Ortega y Gasset zgadzał się zasadniczo z koncepcją mówiącą, że "pociąg seksualny jest podstawą, na której wspiera się kolumna duszy, nie był jednak zwolennikiem Freuda". Albo że Edyta Stein zwracała się do biskupa, by mogła do swojej prywatnej biblioteki włączyć dzieła Bergsona.

Przede wszystkim jednak "Historia filozofii XX wieku. Tom 1" to systematyczny wykład o filozofii życia, pragmatyzmie i filozofii ducha. Prof. Gadacz prowadzi przez labirynty myśli, jasno i przejrzyście zapoznając z istotnymi wątkami współczesnej refleksji filozoficznej.

Jak on to wszystko napisał? Pozostanie jego słodką tajemnicą. Ja wiem jedno: wszystkiego nie przeczytacie za żadne skarby! Ale będziecie tam wielokrotnie zaglądać, smakować fragmenty i dziwić się, jak zachwycająco piękna potrafi być filozofia.
Znak, Kraków 2009.

2 komentarze: